Zoom in Regular Zoom out

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

icon-1.png

Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. n. med. Dariusz Marek Lebensztejn


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zastępca Kierownika Kliniki: dr hab. n. med. Janusz Semeniuk
tel.: +48 85 74 50 711

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sekretariat: mgr Kinga Czyrska, mgr Joanna Liżewska
e-mail: kln.gastroenterologia@udsk.pl

Telefony:+48 85 74 50 710, +48 85 742 22 71,
Faks: +48 85 742 38 41

Lekarz dyżurny po 15.00 : +48 85 74 50 713

Pielęgniarka oddziałowa:  dr n. o zdrowiu mgr plg. Urszula Chrzanowska
Telefon: +48 85 74 50 713

Odcinek Gastrologiczny:
Dyżurka lekarska: +48 85 7450 706
Dyżurka pielęgniarska: +48 85 7450 707

Odcinek Alergologiczny:
Dyżurka lekarska: +48 85 7450 703
Dyżurka pielęgniarska: +48 85 7450 705


Poradnie i pracownie

>>> Poradnia Alergologiczna II tel.: +48 85 7450 513

>>> Poradnia Gastrologiczna tel.: +48 85 7450 513

>> Poradnia Dermatologiczna tel.: +48 85 7450 515

>>> Poradnia Żywieniowa  tel.:

Gabinet Diagnostyki Alergologicznej tel.: +48 85 7450 576
Zakres wykonywanych badań:
– punktowe testy skórne z alergenami pokarmowymi natywnymi i wziewnymi
– płatkowe testy skórne z alergenami pokarmowymi
– wargowe próby prowokacji pokarmowej
– doustne próby prowokacji pokarmowej (metodą otwartej i ślepej próby)

Gabinet  Badań Czynnościowych Układu Oddechowego tel.: +48 85 7450 709
Zakres wykonywanych badań:
– spirometria
– spirometria z próbą rozkurczową
– pletyzmografia całego ciała
– ocena pojemności dyfuzyjnej płuc
– pomiar oporu układu oddechowego metoda okluzji
– impulsowa oscylometria.

Gabinet  Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego tel.: +48 85 7450 709
Zakres wykonywanych badań:
– pH-metria śródprzełykowa,
– Impedancja elektryczna wielokanałowa z pH-metrią (MII-pH),
– Manometria przełyku – metodą wysokiej rozdzielczości,
– Manometria anorektalna – metodą wysokiej rozdzielczości.

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego tel.: +48 85 7450 750
Zakres wykonywanych badań:
– gastroskopia diagnostyczna
– sigmoidoskopia diagnostyczna
– kolonoskopia diagnostyczna
– usuwanie ciał obcych
– endoskopowe zakładanie gastrostomii.

Pracownia Badań Biochemicznych Przewodu Pokarmowego tel.: +48 85 7450 764
Zakres wykonywanych badań:
– Przeciwciała IgA przeciw transglutaminazie tkankowej (IgA – tTGA) metodą ELISA
– Przeciwciała IgG przeciw deaminowanym peptydom gliadyny (IgG – DGP/Ab) metodą ELISA
– Przeciwciała IgA przeciw endomysium mięśni gładkich przewodu pokarmowego (IgA EmA) metodą immunofluorescencyjną
– Przeciwciała IgG przeciw endomysium mięśni gładkich przewodu pokarmowego (IgG EmA) metodą immunofluorescencyjną
– Test pilokarpinowy (stężenie jonów chlorkowych w pocie)
– Test pilokarpinowy metodą konduktometryczną (Wescor)
– Test Kerrego (cukry redukujące i nieredukujące w stolcu)
– Kalprotektyna w stolcu metodą ELISA
– Elastaza w stolcu metodą ELISA
– Test tolerancji laktozy (wodorowy test oddechowy)
– Test tolerancji fruktozy (wodorowy test oddechowy)
– Kwas pirogronowy we krwi
– Test na fenyloketonurię (próba z FeCl3)
– Makroenzymy w surowicy metodą precypitacyjną (makro – AST, makro – ALT, makro – amylaza, makro-lipaza, makro – CK)

Pracownicy


Zespół lekarski:
prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Lebensztejn  Kierownik Kliniki; spec. chorób dzieci, gastroenterologii, gastroenterologii dziecięcej
dr hab. n. med. Janusz Semeniuk –  Zastępca Kierownika Kliniki; spec. chorób dzieci, pulmonologii, gastroenterologii dziecięcej
dr hab. n. med. Beata Cudowska – spec. chorób dzieci, alergologii
dr n. med. Anna Bobrus – Chociej – spec. chorób dzieci, gastroenterologii dziecięcej
dr n. med. Urszula Daniluk – spec. chorób dzieci, immunologii klinicznej, gastroenterologii dziecięcej
dr n. med. Katarzyna Kondej – Muszyńska – spec. chorób dzieci, gastroenterologii, gastroenterologii dziecięcej; Konsultant wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej
dr n. med. Elżbieta Matuszewska – spec. chorób dzieci, alergologii
dr n. med. Anna Romanowska – spec. chorób dzieci,
dr n. med. Grzegorz Siergiejko –  spec. chorób dzieci, alergologii
dr n. med. Mirosława Uścinowicz – spec. chorób dzieci, gastroenterologii, gastroenterologii dziecięcej
dr n. med. Elżbieta Żur-Jagusiak – spec. chorób dzieci, alergologii
lek. Marta Flisiak – Jackiewicz – w trakcie specjalizacji z pediatrii
lek. Jarosław Kowalczuk – spec. chorób dzieci, w trakcie specjalizacji z gastroenterologii dziecięcej
lek. Monika Kowalczuk – Krystoń – spec. chorób dzieci, gastroenterologii dziecięcej
lek. Bożena Olkowska –   spec. chorób dzieci, spec. dermatolog

Rezydenci:
dr n. med. Joanna Ryżko – w trakcie specjalizacji z gastroenterologii
lek. Marta Dyszlatys – w trakcie specjalizacji z pediatrii
lek. Piotr Jakimiec – w trakcie specjalizacji z pediatrii
lek. Elena Jewsiejenko – w trakcie specjalizacji z pediatrii
lek. Tomasz Kania – w trakcie specjalizacji z pediatrii
lek. Martyna Kiryłowska– w trakcie specjalizacji z pediatrii
lek. Anna Kopiczko – w trakcie specjalizacji z pediatrii
lek. Milena Krasnodębska – w trakcie specjalizacji z pediatrii
lek. Magdalena Kucharska – w trakcie specjalizacji z pediatrii
lek. Kamila Kwiatek – w trakcie specjalizacji z pediatrii
lek. Dominika Laszczkowska – w trakcie specjalizacji z pediatrii
lek. Magdalena Pawłowicz – w trakcie specjalizacji z pediatrii
lek. Agata Rogowska – w trakcie specjalizacji z alergologii
lek. Anna Samocik – w trakcie specjalizacji z pediatrii
lek. Sylwia Stepnowska – w trakcie specjalizacji z pediatrii
lek. Katarzyna Zdanowicz – w trakcie specjalizacji z pediatrii
lek. Milena Żochowska – Sobaniec– w trakcie specjalizacji z pediatrii

Dietetyk: Ewa Samocik

Logopeda: mgr Agnieszka-Prus

Psycholog: mgr Marta Twarowska

Laboratorium naukowe:
dr n. med. Irena Werpachowska

Rejestratorka medyczna: Teresa Arciszewska tel.: +48 85 74 50 709

Zespół pielęgniarski:
dr n. o zdrowiu mgr plg. Urszula Chrzanowska – pielęgniarka oddziałowa,  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Karczewska Barbara – z-ca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,    
mgr plg. Gawrylik  Joanna – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg. Kiszło Magdalena – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg. Piech Mirosława – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg. Wasilewska Mirosława – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg. Szmurło Małgorzata
mgr plg. Grygoruk Katarzyna
mgr plg.  Murza Beata
mgr plg. Ostaszewska Emilia
mgr ped Tarasiuk Katarzyna
Matwiejuk Ewa – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Jankowska Jolanta – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Omieljaniuk Zofia – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Bąbczyńska Anna – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Mioduszewska Dorota – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Gryciuk Alina – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Grochowska Edyta – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Pawluczuk Regina – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Szczepańska Jolanta – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Miłkowska Dorota – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Długozima Małgorzata – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Łapińska Małgorzata – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Chwiećko Maria – specjalista w środowisku nauczania i wychowania
Baranowska Ewa
Bielawska Marzenna
Makarewicz Katarzyna
Popławska Maria
Wirkin Marzena

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność diagnostyczno-lecznicza:

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii UDSK specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób przewodu pokarmowego i schorzeń o podłożu alergicznym. Klinika posiada 35 łóżek, w tym 15 łóżek przeznaczonych dla dzieci ze schorzeniami gastroenterologicznymi i 12 łóżek przeznaczonych dla dzieci z problemami alergologicznymi. Pozostałe 8 łóżek przeznaczone jest do leczenia dzieci z problemami ogólno-pediatrycznymi. W Klinice funkcjonuje również Pracownia Endoskopowa Przewodu Pokarmowego, Gabinet Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego i Układu Oddechowego, Gabinet Diagnostyki Alergologicznej, Pracownia Badań Biochemicznych Przewodu Pokarmowego i Gabinet USG. Wielu naszych pacjentów po zakończeniu hospitalizacji wymaga dalszej opieki specjalistycznej, która jest realizowana w Poradniach należących do Kliniki: Gastroenterologicznej, Alergologicznej i Dermatologicznej i Żywieniowej (program domowego żywienia dojelitowego).

W Klinice i przyklinicznych Poradniach Specjalistycznych zatrudnieni są pediatrzy będący dodatkowo specjalistami w zakresie różnych dziedzin medycyny (gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej, alergologii, pulmonologii, immunologii klinicznej i dermatologii). Zatrudnieni są również: psycholog, logopeda i dietetyk. Doświadczenie zawodowe zdobywali w renomowanych ośrodkach pediatrycznych w kraju i zagranicą. W zespole pielęgniarskim zatrudnionym w Klinice pracuje wiele osób z wyższym wykształceniem, posiadających specjalizację pediatryczną.

Klinika prowadzi nowoczesną diagnostykę i leczenie dzieci z chorobami przewodu pokarmowego m. in. z chorobą refluksową przełyku, zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego, nietolerancjami pokarmowymi, celiakią, zapaleniem błony śluzowej żołądka i chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), ostrymi i przewlekłymi zapaleniami trzustki, zaparciem i nietrzymaniem stolca. W Klinice hospitalizowani są też pacjenci z patologią wątroby i dróg żółciowych (niealkoholowa choroba stłuszczenia wątroby, hiperbilirubinemie czynnościowe, cholestazy, kamica żółciowa i inne patologie dróg żółciowych, autoimmunizacyjne zapalenia wątroby, metaboliczne choroby wątroby, wirusowe zapalenia wątroby). Hospitalizowane są również dzieci wymagające leczenia żywieniowego i z zaburzeniami karmienia.

W zakresie alergologii diagnozujemy i leczymy dzieci: z alergią na pokarmy, na leki, z atopowym zapaleniem skóry,alergią kontaktową, pokrzywką i obrzękiem naczynioruchowym, astma oskrzelową i alergicznym nieżytem nosa.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Certyfikaty:


Rozwiń więcej certyfikatów...

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna

logo UMB
Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku :
>>> Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii