Zoom in Regular Zoom out

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bossowski1


Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. n. med. Artur Tadeusz Bossowski
e-mail: artur.bossowski@udsk.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Z-ca Kierownika Kliniki: dr n. med. Jerzy Wójtowicz
e-mail: jerzywojt@op.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sekretariat: Aneta Gryczewska
e-mail: kln.endokrynologia@udsk.pl

 Telefony:
+48 85 74 50 732, faks: +48 85 74 50 730

dyżurka lekarska :
– Endokrynologia/Diabetologia +48 85 74 50 724
– Kardiologia +48 85 74 50 726

dyżurka pielęgniarska:
– Endokrynologia/Diabetologia+48 85 74 50 722
– Kardiologia +48 85 74 50 727


Poradnie przykliniczne:Poradnia Endokrynologiczna, tel.: +48 85 74 50 517

Poradnia Diabetologiczna, tel.: +48 85 74 50 516

Poradnia Kardiologiczna, tel.: +48 85 74 50 529

Pracownicy


Zespół lekarski:
prof. dr hab. n. med. Artur Bossowski – spec. chorób dzieci, endokrynologii, diabetologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej,  Konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
dr n. med. Jerzy Wójtowicz – spec. chorób dzieci, kardiologii, Konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii dziecięcej
prof. dr hab. n. med. Barbara Głowińska-Olszewska – spec. chorób dzieci, diabetologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Łuczyński – spec. chorób dzieci, diabetologii
dr n. med. Marcin Baran- spec. chorób dzieci, kardiologii dziecięcej
dr n. med. Hanna Borysewicz-Sańczyk- spec. chorób dzieci, endokrynologii i diabetologii dziecięcej
dr n. med. Bożena Florys- spec. chorób dzieci, diabetologii, w trakcie specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej
dr n. med. Andrzej Hryniewicz- spec. chorób dzieci, kardiologii dziecięcej
dr n. med. Janusz Pomaski- spec. chorób dzieci, endokrynologii
dr n. med. Beata Sawicka- spec. chorób dzieci, endokrynologii
dr n. med. Kornel Semeran- spec. chorób dzieci, w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej
dr n. med. Joanna Tołwińska- spec. chorób dzieci, kardiologii dziecięcej
dr n. med. Katarzyna Wojtkielewicz- spec. chorób dzieci, kardiologii dziecięcej
lek. Justyna Michalak- spec. chorób dzieci, w trakcie specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej
lek. Agnieszka Polkowska – spec. w dziedzinie pediatrii
lek. Aneta Zasim- spec. chorób dzieci, endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Rezydenci:
lek. Aleksandra Góralczyk – w trakcie specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej
lek. Ewa Jakubowska – w trakcie specjalizacji z pediatrii
lek. Milena Jamiołkowska -w trakcie specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej
lek. Anna Kadłubiska – w trakcie specjalizacji z pediatrii
lek. Aleksandra Łempicka – w trakcie specjalizacji z pediatrii
lek. Klaudyna Noiszewska – w trakcie specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej
lek. Dobrosława Sobiech – w trakcie specjalizacji z pediatrii
lek. Karolina Stożek – w trakcie specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Zespół pielęgniarski:
mgr plg Katarzyna Drwal –
pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg Wiesława Bogojło – z-ca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg Renata Biłopotocka- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg Agnieszka Borkowska
Aleksandra Daszuta
mgr plg Grażyna Dąbrowska- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Anna Filipczuk- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Anna Gałecka- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg Iwona Gawędzka- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Ewa Hryszko
Dorota Kuczko-Girucka- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg Małgorzata Nierodzik- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Jolanta Olszewska
Halina Orłowska
Ewa Pacuk- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr Alicja Pawlak- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Małgorzata Rogalska- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Teresa Skwierczyńska- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg Emilia Staleńczyk
Marta Szczytko
mgr plg Barbara Tarasiuk- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Małgorzata Trusiewicz- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Beata Więckowska- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg Anna Witos
Grażyna Zielińska- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Psycholog:
mgr Izabela Szczepaniak

St. Dietetyk:
Halina Woszczenko

Technicy medyczni:
tech. Ewa Fiedorczuk – technik analityki medycznej
tech. Edyta Oniśko – technik elektroradiologii
tech. Teresa Półkośnik – technik elektroradiologii


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność diagnostyczno-lecznicza:

diagnostyka i leczenie wrodzonych wad serca, kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych, leczenie zapalenia mięśnia sercowego, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca, kanałopatii, nadciśnienia tętniczego, omdleń i innych schorzeń układu krążenia,

diagnostyka i leczenie cukrzycy, chorób tarczycy, przytarczyc, przysadki, nadnerczy, przedwczesnego i opóźnionego pokwitania, niedoboru wzrostu w wyniku somatotropinowej niedoczynności przysadki i niedoboru IGF-1 oraz innych endokrynopatii.


Rozwiń profile Kliniki:

Kardiologiczny
Klinika jako jedyna w całym makroregionie posiada wydzielone łóżka dla dzieci i młodzieży z problemami kardiologicznymi. Łącznie z poradnią kardiologiczną obejmuje opieką ok. 32 tyś chorych. Zatrudnia wysokospecjalistyczną kadrę medyczną- 3 lekarzy ze specjalizację z kardiologii oraz 3 w trakcie specjalizacji (w całej Polsce jest jedynie 150 specjalistów z kardiologii dziecięcej). Jest jednostką dobrze wyposażoną w kardiologiczny sprzęt specjalistyczny: elektrokardiografy, echokardiografy, stres test, zestawy do wielogodzinnego monitorowania EKG i ciśnienia tętniczego (Holter, ABPM), zestaw do Tilt testu. Umożliwia to diagnozowanie i prowadzenie dzieci z różnymi schorzeniami układu sercowo– naczyniowego. Personel kliniki zajmuje się problemami zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń, wad serca wrodzonych i nabytych. Rocznie w Polsce na 1000 żywo urodzonych noworodków 5 – 10 z nich ma wadę serca. W klinice dzieci z terenu całego województwa są szczegółowo diagnozowane i kwalifikowane do zabiegów kardiochirurgicznych. Ponadto w zakres działania kliniki wchodzi kardiologia interdyscyplinarna zajmująca się zaburzeniami układu krążenia w innych jednostkach chorobowych dotyczących dzieci i młodzieży.

Endokrynologiczny
Jako jedyni w regionie północno-wschodniej Polski prowadzimy programy lekowe dotyczące terapii przedwczesnego pokwitania Triptoreliną, a także hormonem wzrostu pacjentów z somatotropinową niedoczynnością przysadki, zespołem Turnera, Prader-Williego oraz leczenie rekombinowanym IGF-1 (Increlexem) pacjentów z całkowitym niedoborem IGF-1. Prowadzimy z tego zakresu edukację, a także zapewniamy monitorowanie stosowanej terapii na podstawie wysokoczułych metod badań diagnostycznych. Wykonujemy badania ultrasonograficzne tarczycy z użyciem techniki elastografii (ocena zmian guzkowych). W skład zespołu endokrynologicznego wchodzą: pięciu lekarzy ze specjalizacją z endokrynologii,  trzy rezydentki, pielęgniarki przeszkolone w zakresie terapii hormonalnej, dietetyk oraz psycholog.

Diabetologiczny
Obejmujemy opieką większość pacjentów z cukrzycą z województwa podlaskiego oraz sąsiednich województw. Około 80% dzieci leczy się za pomocą najnowocześniejszej metody, jaką jest ciągły podskórny wlew insuliny przy pomocy osobistej pompy insulinowej. Mamy urządzony w klinice nowoczesny gabinet edukacyjny, ze wszelkimi potrzebnymi materiałami pomocniczymi. W skład zespołu diabetologicznego wchodzą: czterech lekarzy,  dwie przygotowane pielęgniarki edukacyjne oraz dietetyk, doświadczony w żywieniu dzieci chorych na cukrzycę, na stałe współpracuje psycholog.
Dzięki współpracy międzyośrodkowej mamy możliwość diagnozowania wątpliwych typów cukrzycy (badania immunologiczne, genetyczne), rozpoznajemy cukrzyce monogenowe.STRATEGMED – „Terapia komórkowa cukrzycy typu 1 w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127 oraz przeciwciało anty-CD20 – badanie randomizowane”
Link do programu STRATEGMED:http://strategmed.tregs.gumed.edu.pl


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Certyfikaty:


Rozwiń więcej certyfikatów...

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna

logo UMB
Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku :
>>> Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii