Zoom in Regular Zoom out

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bossowski1


Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. n. med. Artur Tadeusz Bossowski
e-mail: artur.bossowski@udsk.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Z-ca Kierownika Kliniki: dr n. med. Jerzy Wójtowicz
e-mail: jerzywojt@op.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sekretariat: mgr Ewa Dębkowska
e-mail: 2klchdz@umb.edu.pl

 Telefony:
+48 85 74 50 732, faks: +48 85 74 50 730

dyżurka lekarska :
– Endokrynologia/Diabetologia +48 85 74 50 724
– Kardiologia +48 85 74 50 726

dyżurka pielęgniarska:
– Endokrynologia/Diabetologia+48 85 74 50 722
– Kardiologia +48 85 74 50 727


Poradnie przykliniczne:Poradnia Endokrynologiczna, tel.: +48 85 74 50 517

Poradnia Diabetologiczna, tel.: +48 85 74 50 516

Poradnia Kardiologiczna, tel.: +48 85 74 50 529

Pracownicy


Zespół lekarski:
prof. dr hab. n. med. Barbara Głowińska-Olszewska
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Łuczyński
dr n. med. Marcin Baran
dr n. med. Hanna Borysewicz-Sańczyk
dr n. med. Bożena Florys
dr n. med. Maria Gardziejczyk
dr n. med. Andrzej Hryniewicz
dr n. med. Janusz Pomaski
dr n. med. Beata Sawicka
dr n. med. Kornel Semeran
dr n. med. Jolanta Szczepańska-Kostro
dr n. med. Joanna Tołwińska
dr n. med. Katarzyna Wojtkielewicz
dr n. med. Aneta Zasim

Rezydenci:
lek. Aleksandra Góralczyk
lek. Ewa Jakubowska
lek. Milena Jamiołkowska
lek. Anna Kadłubiska
lek. Aleksandra Łempicka
lek. Justyna Michalak
lek. Klaudyna Noiszewska
lek. Agnieszka Polkowska
lek. Dobrosława Sobiech
lek. Karolina Stożek

Zespół pielęgniarski:
mgr plg Katarzyna Drwal –
pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg Wiesława Bogojło – z-ca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg Renata Biłopotocka- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg Agnieszka Borkowska
Aleksandra Daszuta
mgr plg Grażyna Dąbrowska- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Anna Filipczuk- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Anna Gałecka- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg Iwona Gawędzka- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Ewa Hryszko
Dorota Kuczko-Girucka- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg Małgorzata Nierodzik- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Jolanta Olszewska
Halina Orłowska
Ewa Pacuk- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr Alicja Pawlak- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Małgorzata Rogalska- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Teresa Skwierczyńska- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg Emilia Staleńczyk
Marta Szczytko
mgr plg Barbara Tarasiuk- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Małgorzata Trusiewicz- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Beata Więckowska- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg Anna Witos
Grażyna Zielińska- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Psycholog:
mgr Izabela Szczepaniak

Dietetyk:
mgr Halina Woszczenko

Technicy medyczni:
tech. Ewa Fiedorczuk – technik analityki medycznej
tech. Edyta Oniśko – technik elektroradiologii
tech. Teresa Półkośnik – technik elektroradiologii


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność kliniczna :

 • diagnostyka i leczenie wrodzonych wad serca, kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych, leczenie zapalenia mięśnia sercowego, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca, kanałopatii, nadciśnienia tętniczego, omdleń i innych schorzeń układu krążenia,
 • diagnostyka i leczenie cukrzycy, chorób tarczycy, przytarczyc, przysadki, nadnerczy, przedwczesnego i opóźnionego pokwitania, niedoboru wzrostu w wyniku somatotropinowej niedoczynności przysadki i niedoboru IGF-1 oraz innych endokrynopatii.Profile kliniki:

 

 • kardiologiczny

 

Klinika jako jedyna w całym makroregionie posiada wydzielone łóżka dla dzieci i młodzieży z problemami kardiologicznymi. Łącznie z poradnią kardiologiczną obejmuje opieką ok. 32 tys. chorych. Zatrudnia wysokospecjalistyczną kadrę medyczną – 3 lekarzy ze specjalizacją z kardiologii oraz 3 w trakcie specjalizacji (w całej Polsce jest jedynie 150 specjalistów z kardiologii dziecięcej). Jest jednostką dobrze wyposażoną w kardiologiczny sprzęt specjalistyczny: elektrokardiografy, echokardiografy, stres test, zestawy do wielogodzinnego monitorowania EKG i ciśnienia tętniczego (Holter, ABPM), zestaw do Tilt testu. Umożliwia to diagnozowanie i prowadzenie dzieci z różnymi schorzeniami układu sercowo– naczyniowego. Personel kliniki zajmuje się problemami zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń, wad serca wrodzonych i nabytych. Rocznie w Polsce na 1000 żywo urodzonych noworodków 5-10 z nich ma wadę serca. W klinice dzieci z terenu całego województwa są szczegółowo diagnozowane i kwalifikowane do zabiegów kardiochirurgicznych. Ponadto w zakres działania kliniki wchodzi kardiologia interdyscyplinarna zajmująca się zaburzeniami układu krążenia w innych jednostkach chorobowych dotyczących dzieci i młodzieży.

 • endokrynologiczny

Jako jedyni w regionie północno-wschodniej Polski prowadzimy programy terapeutyczne dotyczące terapii przedwczesnego pokwitania Triptoreliną, a także hormonem wzrostu pacjentów z somatotropinową niedoczynnością przysadki, zespołem Turnera, Prader-Willego oraz leczenie rekombionowanym IGF-1 (Increlexem) pacjnetów z całkowitym niedoborem IGF-1. Prowadzimy z tego zakresu edukację, a także zapewniamy monitorowanie stosowanej terapii na podstawie wysokoczułych metod badań diagnostycznych. W skład zespołu endokrynologicznego wchodzą: pięciu lekarzy, trzy rezydentki, pielęgniarki przeszkolone w zakresie terapii hormonalnej, dietetyk oraz psycholog.

 • diabetologiczny

Obejmujemy opieką wiekszość pacjentów z cukrzycą z województwa podlaskiego oraz sąsiednich województw. Około 80% dzieci leczy się za pomocą najnowocześniejszej metody, jaką jest ciągły podskórny wlew insuliny przy pomocy osobistej pompy insulinowej. Mamy urządzony w klinice nowoczesny gabinet edukacyjny, ze wszelkimi potrzebnymi materiałami pomocniczymi. W skład zespołu diabetologicznego wchodzą: czterech lekarzy, dwie przygotowane pielęgniarki edukacyjne oraz dietetyk, doświadczony w żywieniu dzieci chorych na cukrzycę, na stałe współpracuje psycholog.
Dzięki współpracy międzyośrodkowej mamy możliwość diagnozowania wątpliwych typów cukrzycy (badania immunologiczne, genetyczne), rozpoznajemy cukrzyce monogenowe.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność dydaktyczna :

Kształcenie studentów V roku wydziału lekarskiego i III roku oddziału stomatologii oraz szkolenie podyplomowe lekarzy w zakresie kardiologii, endokrynologii, diabetologii i reumatologii dziecięcej.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tematyka naukowo-badawcza:

  • Rola przeciwciał TSI i TBAb (Thyretain) w patogenezie wybranych endokrynopatii.
  • Rola wybranych polimorfizmów geny FoxP3 i RORγt oraz limfocytów Tregs i Th17 w rozwoju autoimmunizacyjnych chorób tarczycy u dzieci.
  • Identyfikacja receptorów dla ghreliny i obestatyny w tkance tarczycy pacjentów ze schorzeniami immunologicznymi i nieimunologicznymi gruczołu tarczowego.
  • Rola polimorfizmu genów dla preproghreliny w patogenezie otyłości u dzieci w tym otyłości towarzyszącej chorobom tarczycy.
  • Rola apoptozy w wybranych endokrynopatiach u dzieci.
  • Analiza wybranych cytokin w komórkach pęcherzykowych tarczycy z zastosowaniem hodowli komórkowych w schorzeniach autoimmunizacyjnych tarczycy wieku rozwojowego.
  • Ocena masy lewej komory serca i funkcji skurczowo-rozkurczowej u pacjentów z somatotropinową niedoczynnością tarczycy oraz pierwotnym niedoborem IGF-1 przed i po leczeniu hormonem wzrostu i/lub Increlexem  (rekombinowanym IGF-1).
  • Znaczenie peptydów natiuretycznych w diagnostyce omdleń u dzieci i młodzieży.
  • Immunogenetyczne patomechanizmy zachorowania na cukrzycę typu 1.
  • Predyspozycja genetyczna do nadwagi i otyłości u dzieci.
  • Otyłość u dzieci z cukrzycą typu 1.
  • Wczesne markery procesu miażdżycowego u dzieci z cukrzycą typu 1 oraz otyłością.

Współpraca międzynarodowa:

 

 • Centre for Endocrinology, William Harvey Research Institute. London, UK (Prof. A. Clark, Dr Helen Storr)
 • Department of Pediatric Endocrinology, Royal London Hospital. London , UK (Prof. Jeremy Allgrove)
 • Thyroid Research Laboratory,Department of Medicine I, Gutenberg University Medical Center, Mainz, Germany (Prof. G. Kahaly)
 • DIAGNOSTIC HYBRIDS, Inc. (DHI, Athens, Ohio, USA)(Prof. JEFFERY Houtz)
 • FIRS Laboratories, RSR Ltd, Cardiff, UK  (Prof. Jadwiga Furmaniak)
 • LDGA– Molecular Genetics, Leiden University Medical Centre,  The Netherlands (Prof. Jan-Maarten Wit)
 • Dept. of Pediatrics Endocrinology, Paris, France (Dr. S. Rossignol)
 • Aga Sofia Childen’s Hospital, Athens, Greece (Dr. E. Charmanadari)
 • University Hospital Puerta del Mar. Madrid. Spain (Dr. A. Lechuga Sancho)
 • Dept of Pediatrics, Southampton University NHS Trust, Southampton, UK (Dr. J. Davies)
 • Division of Endocrinology, Department of Medicine, Boston Children´s Hospital and the Department of Pediatrics, Harvard Medical School, Boston, MA, USA, RSB, AH, JS (Prof. Rosalind S Brown MD PhD)
 • Department of Pediatrics, University La Sapienza, Rome, Italy, MS (Prof. Maria Segni MD PhD)
 • University of Louisville, Stem Cell Institute, USA (prof. Mariusz Ratajczak, MD, PhD, dr h.c.)

 


Stosowane techniki badawcze:

 

 • Ultrasonograficzna ocena grubości ściany tętnicy szyjnej wspólnej (intima media thickness -IMT) i dysfunkcji śródbłonka u dzieci i młodzieży
 • Echokardiograficzna ocena masy lewej komory serca
 • 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera, liniowe i nieliniowe techniki badania sygnału EKG (analiza HRV, LP), próba wysiłkowa i tilt test
 • W ramach współpracy z wiodącymi ośrodkami endokrynologii, diabetologii i biologii molekularnej w kraju i za granicą (Londyn, Leyden, Paryż, Barcelona, Meinz, Ohio) oraz z naszej uczelni: cytometria przepływowa, immunofluorescencja, Western-Blot, HPLC, ELISA, real-time PCR, hodowle komórkowe.
 • Ultrasonografia tarczycy z elastografią (ocena zmian guzkowych tarczycy)

 


Najważniejsze publikacje z ostatnich lat:

 • Łuczyński W, Fendler W, Ramatowska A, Szypowska A, Szadkowska A, Młynarski W, Chumiecki M, Jarosz-Chobot P, Chrzanowska J, Noczyńska A, Brandt A, Myśliwiec M, Głowińska-Olszewska B, Bernatowicz P, Kowalczuk O, Bossowski A. Polymorphism of the FTO Gene Influences Body Weight in Children with Type 1 Diabetes without Severe Obesity. Int J Endocrinol. 2014;2014:630712.
 • Łuczyński W, Szypowska A, Głowińska-Olszewska B, Szadkowska A, Bossowski A; PolPeDiab Polish Research Group. Disease associated clinical factors and FTO polymorphism: effect on body mass in children with type 1 diabetes mellitus. Pediatr Diabetes. 2014 Aug;15(5):363-71.
 • Bossowski A, Borysewicz-Sańczyk H, Wawrusiewicz-Kurylonek N, Zasim A, Szalecki M, Wikiera B, Barg E, Myśliwiec M, Kucharska A, Bossowska A, Gościk J, Ziora K, Górska M, Krętowski A. Analysis of chosen polymorphisms in FoxP3 gene in children and adolescents with autoimmune thyroid diseases. Autoimmunity. 2014 Sep;47(6):395-400.
 • Marek-Trzonkowska N, Myśliwiec M, Dobyszuk A, Grabowska M, Derkowska I, Juścińska J, Owczuk R, Szadkowska A, Witkowski P, Młynarski W, Jarosz-Chobot P, Bossowski A, Siebert J, Trzonkowski P. Therapy of type 1 diabetes with CD4(+)CD25(high)CD127-regulatory T cells prolongs survival of pancreatic islets – results of one year follow-up. Clin Immunol. 2014 Jul;153(1):23-30.
 • Wójtowicz J, Szczepański W, Bogdan A, Baran M, Szczurak J, Bossowski A. Natriuretic peptides in the evaluation of syncope in children and adolescents. Scand J Clin Lab Invest. 2014 Jun;74(4):301-5.
 • Diana T, Brown RS, Bossowski A, Segni M, Niedziela M, König J, Bossowska A, Ziora K, Hale A, Smith J, Pitz S, Kanitz M, Kahaly GJ. Clinical relevance of thyroid-stimulating autoantibodies in pediatric graves’ disease-a multicenter study. J Clin Endocrinol Metab. 2014 May;99(5):1648-55.
 • Pastuszak-Lewandoska D, Domańska D, Rudzińska M, Bossowski A, Kucharska A,Sewerynek E, Czarnecka K, Migdalska-Sęk M, Czarnocka B. CTLA-4 polymorphisms (+49 A/G and -318 C/T) are important genetic determinants of AITD susceptibility and predisposition to high levels of thyroid autoantibodies in Polish children – preliminary study. Acta Biochim Pol. 2013.
 • 8  Moniuszko M, Glowinska-Olszewska B, Rusak M, Jeznach M, Grubczak K, Lipinska D, Milewski R, Milewska AJ, Dabrowska M, Jablonska E, Kretowski A, Gorska M, Bodzenta-Lukaszyk A, Bossowski A. Decreased CD127 Expression on CD4+ T-Cells and Elevated Frequencies of CD4+CD25+CD127- T-Cells in Children with Long-Lasting Type 1 Diabetes. Clin Dev Immunol. 2013;2013:459210.
 1. Tołwińska J, Głowińska-Olszewska B, Bossowski A. Insulin therapy with personal insulin pumps and early angiopathy in children with type 1 diabetes mellitus. Mediators Inflamm. 2013;2013:791283.
 2. Semeran K, Pawłowski P, Lisowski L, Szczepaniak I, Wójtowicz J, Lawicki S,Bakunowicz-Łazarczyk A, Bossowski A. Plasma Levels of IL-17, VEGF, and Adrenomedullin and S-Cone Dysfunction of the Retina in Children and Adolescents without Signs of Retinopathy and with Varied Duration of Diabetes. Mediators Inflamm. 2013;2013:274726.
 3. Zalewska-Szajda B, Dariusz Szajda S, Waszkiewicz N, Chojnowska S, Gościk E,Łebkowska U, Kępka A, Bossowski A, Zalewska A, Janica J, Zwierz K, Ładny JR,Waszkiel D. Activity of N-acetyl-β-D-hexosaminidase in the saliva of children with type 1 diabetes. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2013 Sep 22;67:996-9.
 4. Baran M, Szczepanski W, Bossowski A. Syncope in children and adolescents living in north-eastern Poland – scope of causes. Adv Med Sci. 2013 Aug 14:1-5.
 5. Głowińska-Olszewska B, Tobiaszewska M, Luczyński W, Bossowski A. Monthly use of a real-time continuous glucose monitoring system as an educational and motivational tool for poorly controlled type 1 diabetes adolescents. Adv Med Sci. 2013 Aug 3:1-9.
 6. Sawicka B, Bossowski A. [Analysis of serum levels of nesfatin-1 in children and adolescents with autoimmune thyroid diseases]. Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2013;19(1):5-10.
 7. Głowińska-Olszewska B, Bossowski A, Dobreńko E, Hryniewicz A, Konstantynowicz J, Milewski R, Łuczyński W, Piotrowska-Jastrzębska J, Kowal-Bielecka O. Subclinical cardiovascular system changes in obese patients with juvenile idiopathic arthritis. Mediators Inflamm. 2013;2013:436702.
 8. Bossowski A, Czarnocka B, Harasymczuk J, Moniuszko A, Bardadin K, Lyczkowska A, Hanusek K, Bossowska A. Identification of GPR39 receptor and ghrelin receptor in thyroid tissues in paediatric patients with immune and non-immune thyroid diseases. Horm Res Paediatr. 2013;79:130-6.
 9. .Bossowski A, Moniuszko M, Dąbrowska M, Sawicka B, Rusak M, Jeznach M, Wójtowicz J, Bodzenta-Lukaszyk A, Bossowska A. Lower proportions of CD4+CD25(high) and CD4+FoxP3, but not CD4+CD25+CD127(low) FoxP3+ T cell levels in children with autoimmune thyroid diseases. Autoimmunity. 2013 May;46(3):222-30.
 10. Otocka A, Jabłońska J, Głowińska-Olszewska B, Porowski T, Bossowski A.[Metabolic acidosis in children with newly diagnosed type 1 diabetes and risk factors of urolithiasis]. Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2012;18(3):101-6.
 11. Bossowski A, Moniuszko M, Idźkowska E, Dąbrowska M, Jeznach M, Sawicka B, Borysewicz-Sańczyk H, Bossowska A, Rusak M, Bodzenta-Łukaszyk A. [Evaluation of CD4+CD161+CD196+ and CD4+IL-17+ Th17 cells in the peripheral blood of young patients with Hashimoto’s thyroiditis and Graves’ disease]. Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2012;18(3):89-95.
 12. Głowińska-Olszewska B, Moniuszko M, Hryniewicz A, Jeznach M, Rusak M, Dąbrowska M, Łuczyński W, Bodzenta-Łukaszyk A, Bossowski A. Relationship between circulating endothelial progenitor cells and endothelial dysfunction in children with type 1 diabetes: a novel paradigm of early atherosclerosis in high-risk young patients. Eur J Endocrinol. 2013 Jan 17;168(2):153-61.
 13. Luczyński W, Wawrusiewicz-Kurylonek N, Iłendo E, Bossowski A, Głowińska-Olszewska B, Krętowski A, Stasiak-Barmuta A. Generation of functional T-regulatory cells in children with metabolic syndrome. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2012 Dec;60(6):487-95.
 14. Luczynski W, Zalewski G, Bossowski A. The association of the FTO rs9939609 polymorphism with obesity and metabolic risk factors for cardiovascular diseases in Polish children. J Physiol Pharmacol. 2012 Jun;63(3):241-8.
 15. Borysewicz-Sańczyk H, Porowski T, Hryniewicz A, Baran M, Zasim A, Bossowski A [Urolithiasis risk factors in obese and overweight children]. Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2012;18(2):53-7.
 16. Wojtowicz J, Szczepanski W, Bossowski A. Dissecting thoracoabdominal aortic aneurysm in a 15-year-old boy with polycystic kidney disease and other risk factors. Pediatr Cardiol. 2012 Oct;33(7):1230-2.
 17. Tercjak-Rećko M, Luczyński W, Bernatowicz P, Zalewski G, Rembińska M, Lachowska U, Rećko P, Suchoń P, Czaban M, Sokal J, Kopalińska A, Pajer Z, Bogdanowicz K, Nikliński J, Bossowski A. [Polymorphism rs9939609 of FTO gene is related to the body mass index in children from Podlaskie voievodship]. Med Wieku Rozwoj. 2012 Jan-Mar;16(1):53-60.
 18. Głowińska-Olszewska B, Tołwińska J, Łuczyński W, Konstantynowicz J, Bossowski A. Cardiovascular risk in nonobese hypertensive adolescents: a study based on plasma biomarkers and ultrasonographic assessment of early atherosclerosis. J Hum Hypertens. 2013 Mar;27(3):191-6.
 19. Głowińska-Olszewska B, Jabłońska J, Otocka A, Florys B, Jamiołkowska M, Tobiaszewska M, Semeran K, Peczyńska J, Łuczyński W, Bossowski A. [Usefulness of short-term usage of real time continuous glucose monitoring system in achieving metabolic control improvement in adolescents with type 1 diabetes]. Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2011;17(4):179-87.
 20. Luczyński W, Wawrusiewicz-Kurylonek N, Bossowski A, Iłendo E, Hryszko M, Krętowski A, Stasiak-Barmuta A. Transformation of conventional T cells into regulatory T cells in children with metabolic syndrome. Kardiol Pol. 2011;69(12):12.
 21. Bossowski A, Harasymczuk J, Moniuszko A, Bossowska A, Hilczer M, Ratomski K. Cytometric evaluation of intracellular IFN-γ and IL-4 levels in thyroid follicular cells from patients with autoimmune thyroid diseases. Thyroid Res. 2011 Sep 23;4:13.
 22. Łuczyński W, Wawrusiewicz-Kurylonek N, Szypowska A, Iłendo E, Bossowski A, Krętowski A, Stasiak-Barmuta A. Generation of T regulatory cells in children with newly diagnosed type 1 diabetes mellitus. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2012 Feb;120(2):101-9.
 23. Luczyński W, Wawrusiewicz-Kurylonek N, Szypowska A, Iłendo E, Bossowski A, Krętowski A, Głowińska-Olszewska B, Hryszko M, Górska M, Stasiak-Barmuta A. [Generation of T regulatory cells in children with type 1 diabetes mellitus]. Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2011;17(2):64-70.
 24. Semeran K, Bossowski A. [Changes in the cardiovascular system in selected endocrinopathies in children]. Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2011;17(1):42-7.
 25. Głowińska-Olszewska B, Luczyński W, Bossowski A. [Endothelial progenitor cells as a new marker of endothelial function with respect to risk of cardiovascular disorders]. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2011 Jan 3;65:8-15.
 26. Kurzyna A, Hassmann-Poznańska E, Wójtowicz J, Bossowski A. [Propranolol for treatment of subglottic hemangioma]. Otolaryngol Pol. 2010 Nov-Dec;64(6):388-91.
 27. Łuczyński W, Szypowska A, Głowińska-Olszewska B, Bossowski A. Overweight, obesity and features of metabolic syndrome in children with diabetes treated with insulin pump therapy. Eur J Pediatr. 2011 Jul;170(7):891-8.
 28. Głowińska-Olszewska B, Luczyński W, Jabłońska J, Otocka A, Florys B,Bossowski A. [Asymmetric dimethylarginine (ADMA) in children with diabetes type 1]. Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2010;16(3):137-41

Publikacje we współpracy zagranicznej:

  1. Bossowski AT, Reddy V, Perry LA, Johnston LB, Banerjee K, Blair JC, Savage MO. Clinical and endocrine features and long-term outcome of Graves’ disease in early childhood. J Endocrinol Invest. 2007 May;30(5):388-92.

Studenckie Koło Naukowe:

 • koordynator ze strony studentów – Alicja Pawelczyk  V rok pawelczyka@gmail.com
 • opiekunowie: prof. dr hab. Artur Bossowski, prof. dr hab. Barbara Głowińska, prof. dr hab. Włodzimierz Łuczyński, dr n med Jerzy Wójtowicz, dr n med Wojciech Szczepański, dr n med Joanna Tołwińska, dr n med Andrzej Hryniewicz, dr n med Beata Sawicka, lek med Ewa Jakubowska