Zoom in Regular Zoom out

Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
icon-1.png

 

 

p.o. Kierownika Kliniki : dr n. med. Tomasz Guszczyn

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Z-ca Kierownika Kliniki: dr med. Mirosław Rogalski

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sekretariat: mgr Emilia Klimiuk
e-mail: ortdziec@umb.edu.pl

Telefony:
+48 85 74 50 895, faks: +48 85 74 50 895

dyżurka lekarska: +48 85 74 50 891
dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 893

PRAKTYCZNE RADY DLA RODZICÓWPrzed przyjęciem do Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej:
Lekarz ortopeda wstępnie kwalifikuje dziecko do leczenia ortopedycznego i ustala termin przyjęcia do Kliniki. Najczęściej odbywa się to w Poradni Ortopedycznej. W przypadku większych, planowych operacji Rodzice wraz z dzieckiem pojawiają się w szpitalu jeden dzień przed planowanym zabiegiem operacyjnym około godziny 11:00 (w niedzielę około godziny 15:00). Przy mniej obciążających zabiegach możliwe jest przyjęcie do Szpitala w dniu zabiegu, musi być to jednak uzgodnione z lekarzem i odpowiednio przygotowane. Pobyt w szpitalu przed operacją jest związany z przeprowadzeniem niezbędnych badań diagnostycznych i przygotowaniem pacjenta do znieczulenia przez lekarza anestezjologa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każde dziecko przed zabiegiem planowym (nie dotyczy to zabiegów nagłych) bezwzględnie musi zostać zbadane przez lekarza anestezjologa nie później, niż w przeddzień znieczulenia. Takie badania odbywają się w UDSK w gabinecie anestezjologicznym na I piętrze, każdego dnia tygodnia w godzinach od 9:00 do 20:00. W trakcie wizyty u anestezjologa należy mieć ze sobą aktualne wyniki badań laboratoryjnych, ponieważ ułatwi to lekarzowi podjęcie decyzji o kwalifikacji do znieczulenia ogólnego. Podstawowe badania można wykonać we własnym zakresie, lub otrzymać stosowne skierowanie w Poradni Ortopedycznej UDSK. Zgodnie z zarządzeniem NFZ, skierowania na badania (w przypadku operacji planowych) nie może wystawić lekarz SOR! 

Pacjenci są obserwowani i nadzorowani przez personel pielęgniarski i lekarski przez cały okres pobytu w Klinice. Moment przeprowadzenia zabiegu jest uzależniony od charakteru choroby i stanu pacjenta.

W przypadku przeziębienia, grypy, gorączki lub innych oznak choroby przed zgłoszeniem się do szpitala należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym (85-7450891; 85-7450892) lub sekretariatem Klinki (85-7450895). Aby nie narazić chorego dziecka na dodatkowe zagrożenia, w takich sytuacjach niezbędne jest przesunięcie daty operacji.

Przyjęcie do szpitala:
Przyjęcie dziecka do Kliniki rozpoczyna się w Centralnej Izbie Przyjęć (CIP) /Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR). Lekarz dyżurny bada dziecko, rozmawia z rodzicami (zbiera wywiad) i kieruje do Klinki, do której rodziców i dziecko zaprowadzi pielęgniarka, lub inna osoba z personelu szpitala.

W Klinice rodzice są informowani przez lekarza o szczegółach dotyczących choroby dziecka, proponowanego postępowania, ryzyka związanego z leczeniem i ryzyka wynikającego z zaniechania leczenia.  Opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na leczenie dziecka w naszym szpitalu poprzez złożenie podpisu (podpisów) pod odpowiednim dokumentem. Szczególną wagę przywiązujemy do dokładnego poinformowania rodziców i starszych dzieci o planowanym postępowaniu. Zależy nam, by przed podpisaniem zgody na leczenie i przed rozpoczęciem zabiegu opiekunowie prawni i ich dzieci uzyskali odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania.

Personel Kliniki zapozna nowoprzyjęte dziecko i rodziców z topografią oddziału, zasadami pobytu rodziców przy dziecku, udzieli niezbędnych informacji oraz zawsze chętnie odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące pobytu.

Niezbędne dokumenty. Planując wizytę w szpitalu ważne jest, żeby pamiętali Państwo o zabraniu wszystkich niezbędnych dokumentów, tzn.: skierowania, książeczki zdrowia dziecka, nr PESEL dziecka, pełnej dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia dziecka oraz aktualnych wyników badań. Prosimy o zabranie ankiety anestezjologicznej (w przypadku zabiegów planowych).

Co dobrze jest zabrać do szpitala?
przybory toaletowe: mydło, szczoteczkę i pastę do zębów, grzebień oraz ręcznik, bieliznę osobistą, piżamę, szlafrok lub dres, skarpetki i kapcie, książki, przybory do pisania i rysowania, ulubione zabawki i gry, książki, mp3, fotografie osób bliskich, książeczkę zdrowia, posiadaną dokumentację medyczną, dobry nastrój i pozytywne myślenie – zawsze są mile widziane w Szpitalu!

Jeśli Dziecko korzysta z własnej bielizny i odzieży – prosimy o zapewnienie systematycznej wymiany tej odzieży na czystą. Prosimy nie przynosić przedmiotów o dużej wartości; nasz personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione Dziecku na oddziale.

Odwiedziny
Jedno z Rodziców może stale opiekować się dzieckiem. 
Matki karmiące mogą być z dziećmi przez całą dobę. Ograniczona przestrzeń Kliniki i charakter leczonych chorób nie pozwalają jednak na równoczesne przebywanie z dzieckiem więcej,  niż jednej osoby. Niedopuszczalna jest obecność zbyt wielu osób w sali chorych. Wszystkim dzieciom (chorym i operowanym tym bardziej!) potrzebna jest intymność, cisza, spokój, warunki do nauki. Kiedy zamierzają Państwo (Rodzice) odwiedzić dziecko w dwie osoby, prosimy o wchodzenie do Kliniki pojedynczo (na zmianę). Odporność dzieci przebywających w Klinice jest obniżona i nawet banalna infekcja może stanowić dla nich poważne zagrożenie. Jeżeli zauważyli Państwo u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy np. kaszel, gorączkę, biegunkę, wysypkę, prosimy o bezwzględne wstrzymanie się od odwiedzin do czasu wyleczenia. Każda osoba wchodząca do Kliniki stanowi dodatkowe, duże zagrożenie dla leczonych dzieci. Ze względu na konieczność zachowania czystości, po wejściu do gmachu Szpitala należy skorzystać z szatni ogólnej. Tu prosimy zostawić okrycia wierzchnie oraz bagaże. PROSIMY PAŃSTWA O ZROZUMIENIE I LICZYMY NA WSPÓŁPRACĘ – jest to BARDZO WAŻNE !

Wypis dziecka:
W dniu wypisu ze szpitala lekarz omówi zalecenia, dotyczące aktywności dziecka, stosowanych leków oraz ustali terminy przyszłych konsultacji. Są one niezbędne, by obserwować proces zdrowienia, a także wdrożyć najszybciej jak to możliwe leczenie korygujące. Prosimy o zwrócenie uwagi, czy dokumenty nie zawierają pomyłek, oraz czy są podpisane.

Studenci i szkolenie personelu:
Nasza Klinika i nasz Szpital są częścią Uniwersytetu Medycznego, do którego zadań należy m.in. praca naukowa i nauczanie. Dlatego też w Klinice obecni są studenci, którzy niedługo będą lekarzami. Ich obecność i zajęcia w Klinice w niczym nie zaburzają leczenia dzieci – wręcz przeciwnie – studenci, szkolące się pielęgniarki i lekarze stażyści czynnie pomagają w opiece nad chorymi.

Porządek w Klinice:
Zajmując się swoim dzieckiem nie zapominajcie Państwo o potrzebach innych małych pacjentów i dostosujcie swoje zachowanie do panujących warunków
. Szczególnie istotne jest, by starannie zapoznali się Państwo z regulaminem Szpitala i Kliniki oraz przestrzegali wskazówek personelu medycznego. Będzie to dla nas i Waszych dzieci bezcenna pomoc. Oddział ortopedyczny jest miejscem szczególnym i wymaga szczególnej czystości, porządku i dyscypliny od pracowników, pacjentów i ich rodziców. Jest to niezbędne np. po to, by rany goiły się szybko i bez powikłań. Dlatego jest bardzo ważne, by odwiedziny chorych ograniczyć do minimum. Jeśli nie jest to niezbędnie konieczne (jak np. wtedy, kiedy rodzice – prawni opiekunowie przebywają za granicą), raczej nie przewidujemy odwiedzin innych osób (koleżanek, wujków, dziadków itp.) Każda dodatkowa wizyta to zwiększone ryzyko dla wszystkich pacjentów. Nasz regulamin przewiduje, że z dzieckiem może przebywać tylko jedna osoba, najlepiej mama. Mamy mają stały dostęp do swoich pociech.

Prosimy Państwa o dostosowanie swojego zachowania do potrzeb własnego dziecka oraz innych chorych dzieci, które znajdują się w Klinice. Prosimy, aby w czasie odwiedzin nie wchodzić do sal innych pacjentów. Pamiętajmy, że obecność różnych osób może być bardzo krępująca dla innych pacjentów, zwłaszcza dzieci w trakcie dojrzewania. Bez zgody personelu nie należy wchodzić do gabinetów zabiegowych i pozostałych pomieszczeń służbowych. Nie należy korzystać z telefonów komórkowych w pobliżu czułego sprzętu medycznego, aby nie zakłócać jego pracy lub gdy przeszkadza to innym chorym, albo zakłóca pracę personelu.

Uwaga: Osoby pod wpływem alkoholu mają zakaz wstępu do Kliniki.    

Jeśli przybycie do Szpitala z dzieckiem w zaplanowanym terminie nie jest możliwe z jakichkolwiek powodów, prosimy o jak najszybsze powiadomienie. Termin wyznaczonego zabiegu w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej można zmienić telefonicznie w godzinach od 8.00. – 15.00. Prosimy wówczas kontaktować się z lekarzem prowadzącym (85-7450891; 85-7450892) lub sekretariatem Klinki (85-7450895).

Poradnie przykliniczne


Wizyta w Poradni Ortopedycznej i Preluksacyjne wymaga skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, który jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, tzn. lekarzem lub lekarzem dentystą, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub jest zatrudniony w placówce medycznej, która zawarła umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

PORADNIA ORTOPEDYCZNA tel. : +48 85 74 50 506

PORADNIA ORTOPEDYCZNO-URAZOWA tel.: +48 85 74 50 861

PORADNIA PRELUKSACYJNA tel.:  +48 85 74 50 512

Pracownicy


Zespół lekarski:
dr n. med. Tomasz Guszczyn – p.o. Kierownika Kliniki; specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
dr n. med. Mirosław Rogalski – Zastępca Kierownika Kliniki; specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
lek. Maciej Wendorff specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Rezydenci
lek. Michał Kwiatkowski –  w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
lek. Michał Maksimowicz –  w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
lek. Bernard Komarnicki – w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
lek. med. Paweł Frankowski – w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Zespół pielęgniarski:
mgr plg. Iwona Łapińska- pielęgniarka oddziałowa
mgr plg. Dorota Cimoszuk specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg. Anna Grzegorczyk specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
mgr plg. Tomasz Bezubik specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

mgr plg.  Zofia Grzegorek
mgr plg. Marta Kamińska
mgr plg. Katarzyna Stasiak
Barbara Ekonomik specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
Sylwia Mróz specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
Anna Rynkowska specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Alina Puczyńska specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Teresa Nierodzik
Elżbieta Kukiełko
Elżbieta Orlikowska
Barbara Tarnowska
Piotr Oleksiak
Michał Żarkowski opiekun medyczny

Rejestratorka medyczna:
Bogumiła Sieńko


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność diagnostyczno-lecznicza:

Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej  jest  jedyną jednostką w województwie podlaskim zajmującą się ortopedią i traumatologią dziecięcą. Klinika liczy 25 łóżek, rocznie hospitalizowanych jest około 1700 chorych, a w 2 poradniach urazowo – ortopedycznych i 1 preluksacyjnej udziela się około 16 tysięcy porad. Codziennie pełnione ostre dyżury dostarczają chorych o szerokim wachlarzu różnych uszkodzeń narządu ruchu.

W zaopatrywaniu złamań kości długich u dzieci coraz częściej wprowadzamy leczenie operacyjne: sztywne i elastyczne zespolenia śródszpikowe, stabilizatory zewnętrzne. W przypadku złamań kości udowej czy piszczelowej u dzieci starszych preferowane są klasyczne ryglowane zespolenia śródszpikowe. Nie zapominając o tym, że złamania u dzieci stosunkowo łatwo się goją i mają  tendencję do korzystnej przebudowy, część złamań leczymy nastawieniem i unieruchomieniem w opatrunku gipsowym.

Leczenie złamań kręgosłupa z objawami neurologicznymi u młodzieży głównie dorastającej jest identyczne jak i u dorosłych. Operacyjne odbarczenie ze stabilizacją wewnętrzną przeprowadzamy po przyjęciu chorego do Kliniki. Najczęściej zabieg operacyjny przeprowadzamy z dostępu tylnego (odbarczenie i stabilizacja transpedikularna) w pojedynczych przypadkach z dojścia przedniego z użyciem implantu trzonu kręgowego.

Duże wyzwania stanowią złamania i deformacje w przebiegu wrodzonej łamliwości kości. Wspólnie z inżynierami opracowaliśmy gwóźdź teleskopowy PZCH, od roku 2005 stosujemy go do zespolenia kości udowej i piszczelowej. Wykorzystanie gwoździ wydłużalnych skutecznie zabezpiecza kości długie kończyn dolnych przed złamaniami i powstaniem deformacji u dzieci z wrodzoną łamliwością kości, oraz redukuje ilość zabiegów operacyjnych do niezbędnego minimum.

Dzieci z wadami wrodzonymi narządu ruchu są zawsze leczone przez ortopedów, w naszym ośrodku przeprowadzamy około 60 zabiegów rocznie u tych dzieci. Najczęściej są to trudne przypadki, które wymagają indywidualnego i odpowiednio dobranego zabiegu operacyjnego. Cieszy fakt, że w przypadku stopy końsko-szpotawej odeszliśmy, myślę bezpowrotnie, od dużych zabiegów operacyjnych, między innymi wg Simonsa, a powrót do postępowania mało-inwazyjnego wg Ponsetiego jest zdecydowanie mniej obciążające małe dziecko i daje lepsze wyniki.

Najczęściej wykonywaną operacją ortopedyczną w naszej Klinice jest artroskopia stawu kolanowego. Do głównie wykonywanych artroskopowych procedur chirurgicznych należą: rekonstrukcja uszkodzonych więzadeł krzyżowych, szycie łąkotek, meniscektomia, boczne uwolnienie rzepki, opracowanie ognisk chondromalacji, synovectomia, rekonstrukcja więzadła rzepkowo – udowego przyśrodkowego. Rzadsza procedura artroskopowa, około 10 zabiegów rocznie, dotyczy rekonstrukcji obrąbka stawu ramiennego w przypadku nawykowego zwichnięcia u młodzieży.

Dużym osiągnięciem naszego zespołu lekarskiego jest prawie całkowite wyeliminowanie w województwie podlaskim operacyjnego leczenia wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego. Po ukończeniu kursu ultrasonografii w 1989r. u Prof. R. Grafa w Stolzalpe zorganizowaliśmy program profilaktyki dysplazji stawu biodrowego oparty o dostępne i bezpłatne badanie każdego noworodka w 1-szym i 3-cim miesiącu życia. Ważnym w tym programie jest również to, że lekarz ortopeda w Poradni Preluksacyjnej uczy matki poprawnej pielęgnacji noworodka, utrzymania odwiedzeniowo – zgięciowego ustawienia bioder, o czym często nie pamięta położna i lekarz pierwszego kontaktu.

W ciągu 12 lat pracy zoperowaliśmy ponad 70 dzieci z zniekształceniem klatki piersiowej, najczęściej lejkowatej, rzadziej z kurzą deformację. Wiek naszych dzieci wynosił powyżej 10 lat z deformacją sztywną,  mało elastyczną, stąd korekcje zagłębienia lejkowatego przeprowadzaliśmy na otwarto przy pomocy płytki mostkowo – żebrowej.

Jednym z trudniejszych problemów ortopedii dziecięcej pozostaje nadal leczenie skrzywień bocznych kręgosłupa. Dużo pracy wkładamy w profilaktykę, zwracamy uwagę na prawidłowo prowadzoną fizykoterapię i wykonanie gorsetu korygującego skrzywienie kręgosłupa. Stosujemy głównie gorsety oparte o wytyczne podane przez Cheneau, a w wybranych przypadkach gorsety nocne wg Charlestona. Nieliczni pacjenci wymagają leczenia operacyjnego, wykonujemy 8 – 10 zabiegów rocznie metoda  CD z dostępu tylnego.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Certyfikaty:

odznaczenie prof. Popko
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna

logo UMB
Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku :
>>> Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej