Zoom in Regular Zoom out

Klinika Pediatrii Onkologii i Hematologii

Klinika Pediatrii Onkologii i Hematologii

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

prof.Rybak

 


 

Kierownik Kliniki:
prof. zw. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak
e-mail: rybak@umb.edu.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Z-ca Kierownika Kliniki:
dr hab. n. med. Katarzyna Muszyńska-Rosłan
e-mail: kmroslan@umb.edu.pl
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sekretariat: Mirosława Dąbkowska
e-mail: onkdziec@umb.edu.pl

Telefony:
tel./fax: +48 85 74 50 846

dyżurka lekarska:
+48 85 74 50 844, +48 85 74 50 843, +48 85 74 50849
dyżurka pielęgniarska:
+48 85 74 50 842

Poradnie:


Poradnia Onkologii i Hematologii Dziecięcej   tel. +48 85 74 50 519

Pracownicy:Zespół lekarski:
dr n. med. Łucja Dakowicz
dr n. med. Elżbieta Leszczyńska
dr n. med. Małgorzata Sawicka-Żukowska
dr n. med.   Anna Panasiuk
lek. Marcin Płonowski
lek. Marta Poznańska
lek. Ewa Czerech

Rezydenci:
dr n. med. Eryk Latoch
lek. Magdalena Kamińska

Zespół pielęgniarski:
dr nauk o zdrowiu, mgr plg.  Agata Panas – pielęgniarka oddziałowa
mgr plg.  Elżbieta Syczewska – Czeremczuk
mgr plg. Katarzyna Wendołowicz
mgr plg. Grażyna Denisiuk
mgr plg.Justyna Oleńska
mgr plg.Magdalena Witowska
mgr plg. Aneta Tuleja
mgr plg. Małgorzata Kozak – Zabielska
mgr plg. Barbara Gburzyńska
mgr plg. Ewelina Langer
mgr plg.Krystyna Krysiuk
mgr plg. Monika Kalinowska
mgr plg. Ewelina Minkiewicz
mgr plg. Sylwia Omelczuk
mgr plg. Karolina Falkowska
mgr plg. Renata Puczkowska
mgr plg. Renata Kazimierowska
plg Karolina Goszczyk
plg. Jolanta Adamska
plg. Iwona Buchowiec
plg. Jolanta Leszczuk
plg. Ewa Górska
plg. Monika Wojtkowska
plg. Paulina Kucharczyk
plg Iwona Kosmowska
plg Katarzyna Jelska

Psycholodzy:
dr n. med. Aleksandra Zaremba -psycholog

Rejestratorka medyczna:
mgr Marta Dąbkowska


Działalność diagnostyczno – lecznicza:

Klinika zajmuje się diagnostyką i kompleksowym leczeniem dzieci z chorobą nowotworową: białaczek, chłoniaków, guzów litych oraz chorób nienowotworowych układu krwiotwórczego (niedokrwistości, skazy krwotoczne) .

Leczenie chorób nowotworowych oparte jest o nowoczesne protokoły terapeutyczne, zalecane w Polsce i innych krajach europejskich. Dodatkowo stosowane jest leczenie wspomagające mające na celu zapobiegać i/lub zmniejszać skutki terapii przeciwnowotworowej. Klinika współpracuje z innymi klinikami onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce i w ramach grup roboczych – w Europie. Klinika ponadto jest w Polsce koordynatorem monitorowania odległych następstw leczenia przeciwnowotworowego w dzieciństwie.

Klinika posiada 24 łóżka do leczenia stacjonarnego, w salach 1 osobowych (9 sal, w tym 7 sal wyposażonych w węzeł sanitarny i system sterylnego nawiewu powietrza) lub 3- osobowych oraz tzw. oddział dzienny. W skład wyposażenia Kliniki wchodzą pompy infuzyjne do podawania leków, kardiomonitory. W diagnostyce białaczek wykorzystywane są nowoczesne metody m.in. cytometrii przepływowej, FISH.

Rodzice pozostają z dziećmi przez okres leczenia; mają do dyspozycji swoją łazienkę, pokój do przygotowania posiłków, pralkę. Dla rodziców młodszych dzieci Klinika dysponuje łóżkami składanymi. Ponadto rodzice mogą korzystać z pokojów hotelowych szpitala.

Działalność Kliniki na rzecz poprawy komfortu dzieci i rodziców w szpitalu wspomaga Fundacja „Pomóż im”(Onkologia i Hospicjum dla Dzieci), która dodatkowo organizuje obozy rehabilitacyjne dla dzieci po leczeniu przeciwnowotworowym.

W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pracownicy Kliniki opracowali i wydali drukiem 6 książeczek edukacyjnych dla pacjentów i ich opiekunów. Książeczki zostały upowszechnione na wszystkie ośrodki onkologii dziecięcej w Polsce. Omówiono w nich problemy dotyczące leczenia i następstw po leczeniu przeciwnowotworowym.

W 2014 roku Klinika otrzymała tytuł „wzorowej placówki służby zdrowia” w konkursie im. Prof. Zbigniewa Religi zorganizowanym przez Fundacje „Zdążyć z pomocą”.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna:

logo UMB
Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku :
>>> Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej