Zoom in Regular Zoom out

Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza


Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

icon-1.png

 

 

Kierownik Kliniki :
prof.zw.dr hab.n.med. Alina Bakunowicz- Łazarczyk
e-mail: alina.lazarczyk@umb.edu.pl

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Z-ca Kierownika Kliniki:
dr.n.med. Beata Urban

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sekretariat:  Kinga Łazuk

Telefony:
+48 85 7450 858,  faks: +48 85 7450 858

dyżurka lekarska: +48 85 7450 862
dyżurka pielęgniarska: +48 85 7450 866


Poradnie:


Poradnia Okulistyki Dziecięcej, tel. +48 85 74 50 561
Poradnia Leczenia Zeza, tel. +48 85 74 50 561

Pracownicy:


Zespół lekarski:
dr.n.med. Dorota Średzińska-Kita
dr.n.med. Monika Oziębło-Kupczyk
dr.hab.n.med. Małgorzata Mrugacz
dr.n.med Michał Sumiński
lek.med. Beata Chrzanowska
lek.med.Danuta Sielicka
dr.n.med. Elżbieta Markowska- Poradnia
lek.med. Jolanta Móżdżyńska -Poradnia
lek.med. Małgorzata Konopińska- Poradnia
dr.n.med. Przemysław Pawłowski-Poradnia

Rezydenci:
lek.med. Marta Michalczuk
lek.med. Monika Polkowska
lek.med. Monika Fedor

Zespół pielęgniarski:
Marianna Komosa- pielęgniarka oddziałowa
Krystyna Białozor – z-ca pielęgniarki oddziałowej
Beata Zosiuk
Beata Czajkowska
Elżbieta Fieducik
Maria Filipczyk
Barbara Górka
Bolesława Kuklicz
Teresa Sidz
Bernarda Staleńczyk
Justyna Werpachowska
Agnieszka Trojan
Beata Oniszczuk
Krystyna Podbiełło
Anna Możejko
mgr Anna Niewińska
mgr Anna Sowa

Technicy medyczni:
tech.med. Alicja Rudnicka
tech.med. Elżbieta Arcisz


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność kliniczna:

Leczenie dzieci z zaćmą, jaskrą, zezem, urazami narządu wzroku, chorobami zapalnymi oka.
Diagnostyka i leczenie chorób n.II siatkówki. Operacje plastyczne opadnięcia powiek.
Diagnostyka wad wzroku.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność dydaktyczna:

Prowadzenie ćwiczeń ze studentami Wydziału Lekarskiego, Stomatologii, English Dension.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tematyka naukowo-badawcza:

Prowadzenie badań naukowych z zakresu okulistyki dziecięcej.

 

Od czerwca ruszyła PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ) w UDSK ...>>> więcej informacji
+