Zoom in Regular Zoom out

Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza

Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

icon-1.png

Kierownik Kliniki :
prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz- Łazarczyk
e-mail: alina.lazarczyk@umb.edu.pl

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Z-ca Kierownika Kliniki:
dr. hab. n. med. Beata Urban

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sekretariat:  mgr Katarzyna cybula
e-mail: kln.okulistyka@usk.pl

Telefony:
+48 85 7450 858,  faks: +48 85 7450 858

dyżurka lekarska: +48 85 7450 862
dyżurka pielęgniarska: +48 85 7450 866


Poradnie:


Poradnia Okulistyki Dziecięcej, tel. +48 85 74 50 561

Poradnia Leczenia Zeza, tel. +48 85 74 50 561

Pracownia Elektrofizjologii. tel.: +48 85 7450 664
Zakres wykonywanych badań:
– badanie ERG, multifocal ERG
– badanie EOG
– badanie VEP (flash VEP, pattern VEP)
Zespół pracowni:
dr n. med. Przemysław Pawłowski
technik Elżbieta Arcisz


Pracownicy:


Zespół lekarski:
prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk – Kierownik Kliniki, specjalista chorób oczu, Konsultant wojewódzki w dziedzinie okulistyki
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Mrugacz, –specjalista chorób oczu
dr hab. n. med. Beata Urban –Zastępca Kierownika Kliniki; specjalista chorób oczu,  
dr n. med. Monika Oziębło-Kupczyk, –specjalista chorób oczu
dr n. med. Danuta Sielicka, –specjalista chorób oczu
dr n. med. Michał Szumiński, –specjalista chorób oczu
lek. Beata Chrzanowska, –specjalista chorób oczu

Zespół lekarski poradni:
dr.n.med. Elżbieta Markowska
dr.n.med. Przemysław Pawłowski
lek. Małgorzata Konopińska
lek. Jolanta Móżdżyńska

Rezydenci:
lek. Monika Fedor – w trakcie specjalizacji z okulistyki
lek. Monika Matyskieła – w trakcie specjalizacji z okulistyki

Zespół pielęgniarski:
mgr plg. Anna Możejko – pielęgniarka oddziałowa,  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,
Krystyna Białozor – z-ca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,
Beata Czajkowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Agnieszka Dubowska– specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Maria Filipczyk-Smarkusz– specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Barbara Górka– specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Marianna Komosa – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,
Bolesława Kuklicz– specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg. Anna Niewińska– specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Beata Oniszczuk– specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Teresa Sidz– specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
mgr plg. Anna Sowa– specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Bernarda Staleńczyk– specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Agnieszka Trojan– specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Justyna Warpechowska– specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Beata Zosiuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Julita Bartoszuk – ortoptystka
Monika Fajfer – ortoptystka
Dorota Kościuk – ortoptystka
Bożena Kirejczyk-Dojna – ortoptystka
Alicja Rudnicka – technik elektroradiologii


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność diagnostyczno-lecznicza:

Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza jako jedyna w województwie i regionie północno-wschodnim wykonuje operacje zaćmy i jaskry u dzieci i młodzieży. Klinika jest jedną z wyróżniających się klinik okulistyki dziecięcej w kraju. Jako pierwsza w kraju wprowadziła operacje przeciwjaskrowe u dzieci z wykorzystaniem Ologenu oraz operacje opadnięcia powieki z użyciem sylikonowego ekspandera.
Prowadzi kompleksowe leczenie retinopatii wcześniaków z wykorzystaniem RetCamu i z podawaniem doszklistkowym preparatów anty-VEGF. Przeprowadzane są operacje wszystkich rodzajów zezów u dzieci i młodzieży. Klinika posiada rozbudowaną diagnostykę chorób oczu u dzieci z jedynym w województwie sprzętem do badań elektrofizjologicznych u dzieci i młodzieży. Wykonujemy badania: flash VEP, pattern VEP,  ERG, multifocal ERG, EOG. Jako jedyni w województwie posiadamy OCT Visante do diagnostyki schorzeń przedniego odcinka oka. Świadczymy również usługi medyczne (OCT tylnego odcinka, pachymetria, angiografia fluoresceinowa, badania elektrofizjologiczne))  na rzecz dorosłych pacjentów z poradni okulistycznych z województwa.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna:

logo UMBZapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku :
>>>Klinika Okulistyki Dzieciecej z Ośrodkiem Leczenia Zeza