Zoom in Regular Zoom out

Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci

Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KLOZ

 

Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. med. Elżbieta Ołdak
e-mail: elzbieta.oldak@umb.edu.pl
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Z-ca Kierownika Kliniki: dr hab. med. Artur Sulik
e-mail: artur.sulik@umb.edu.pl

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sekretariat: Grażyna Dzienisik
e-mail: kloz@umb.edu.pl

Telefony:
+48 857450685, faks: +48 85 74 50 685

dyżurka lekarska: +48 85 74 50 693
dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 672


Poradnie:


Poradnia Chorób Zakaźnych Dzieci tel. +48 85 74 50 692

Pracownicy:


Zespół lekarski:
prof.dr hab. n. med. Elżbieta Ołdak
dr hab. n. med. ArturSulik
dr hab. med. Dorota Rożkiewicz
lek. med. Bożena Kurzątkowska
lek. med. Elżbieta Pogorzelska
dr n. med. Jacek Skorochodzki
dr n. med. Beata Zapolska
dr n. med. Roman Antosiuk

Rezydenci:
lek. med. Anna Kroteń
lek. med. Paulina Potocka
lek. med. Kacper Toczyłowski

Zespół pielęgniarski:
mgr piel. Jolanta Sadowska pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
mgr Iwona Jurczuk- z-ca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Ewa Artemiuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Ewa Bierć- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr piel. Eugenia Czołomiej- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
mgr piel. Anna Perkowska- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
Katarzyna Klej- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Maria Kobeszko- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
Janina Kondraciuk- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Joanna Kościuczuk- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Maria Kowejsza- specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania
Marta Lutostańska- pielęgniarka
mgr Anna Madej- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Marta Organek- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Jolanta Ratyńska- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego
mgr piel. Anna Różycka- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
Marta Szymańska– pielęgniarka
Anna Wilczyńska- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność diagnostyczno-lecznicza:

Prowadzimy diagnozowanie i leczenie dzieci, w wieku od 0 do 18 roku życia, z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby zakaźnej, wymagającej leczenia w warunkach izolacji. Udzielamy konsultacji specjalistycznych innym jednostkom klinicznym UDSK. Leczymy dzieci:

  • z ostrymi zakażeniami przewodu pokarmowego o różnej etiologii,
  • z powikłaniami powszechnych chorób zakaźnych dzieci (np., ospy wietrznej, rumienia nagłego, rumienia zakaźnego, mononukleozy zakaźnej, różyczki, odry, płonicy etc.),
  • z zakażeniami pasożytniczymi (w tym toksoplazmoza wrodzona)
  • z ostrą patologią zakaźną wątroby,
  • z zakażeniami ośrodkowego układu nerwowego o różnej etiologii,
  • z zakażeniami uogólnionymi (posocznica) o różnej etiologii,
  • z zakażeniami odkleszczowymi (kleszczowe zapalenie mózgu, neuroborelioza),
  • współpracujemy ze specjalistycznymi zespołami medycznymi innych klinik UDSK w zakresie interdyscyplinarnego leczenia pacjentów, ze złożonymi problemami medycznymi.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna:

logo UMB
Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku :
>>> Klinika Obserwacyjno-Zakazna Dzieci