Zoom in Regular Zoom out

Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej

Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LBockowsk

Kierownik Kliniki:
dr hab. n. med. Leszek Boćkowski
leszek.bockowski@udsk.pl

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Z-ca Kierownika Kliniki: dr hab. med. Krzysztof Sendrowski

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sekretariat:  tech. anal. med. Izabela Jałosińska
e-mail: kln.neurologia@udsk.pl

Telefony:
+48 85 7450812, faks: +48 85 74 50 812

dyżurka lekarska: +48 85 74 50 813; +48 85 74 50 814
dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 815


Poradnie:


Poradnia Neurologii Dziecięcej tel. +48 85 74 50 574
Pracownia Elektroencefalografii (EEG)
Pracownia Neurofizjologii Klinicznej

Pracownicy:


Zespół lekarski:
dr hab. med. Leszek Boćkowski
dr hab. med. Joanna Śmigielska-Kuzia
dr hab. med. Krzysztof Sendrowski
dr n. med. Barbara Artemowicz
dr n. med. Joanna Maria Dąbrowska
dr n. med. Anna Jakubiuk-Tomaszuk
dr n. med. Barbara Kiryluk
dr n. med. Beata Olchowik
lek. med. Anna Szyszko-Szwed -rezydent

Zespół pielęgniarski:
Zofia Niewińska – pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr Julita Kacejko
mgr Bożena Kluczyk Zaniewska
mgr Iwona Kurowska
mgr Bożena Kuźmicka
mgr Alicja Osipiuk
mgr Ewa Puczkowska
mgr Dorota Raniewicz
mgr Elżbieta Skorupska
mgr Paulina Sobolewska
Krystyna Popławskaspecjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Elżbieta Szumskaspecjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Lucyna Hapunikspecjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Elżbieta Jezierska

Technicy:
tech. rad. Beata Pawelska (technik EEG)
tech. rad. Maria Gawryluk (technik EEG)

Psycholog:
mgr Aleksander Waś

Rejestratorka medyczna:
Urszula Kluczyk


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność diagnostyczno-lecznicza:

Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej UDSK specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci i młodzieży. Aktualnie Klinika Neurologii dysponuje 23 łóżkami o następującej strukturze: 10 łóżek dużych, 8 łóżek średnich i 5 łóżek niemowlęcych. Rozmieszczone są na 8 salach, w tym 3 pokoje 2-łóżkowe, w pozostałych rozmieszczone jest od 3 do 5 łóżek.
W Klinice funkcjonuje Pracownia Elektroencefalografii wykonująca badania EEG i wideo-EEG w czuwaniu i we śnie oraz Pracownia Neurofizjologii Klinicznej wykonująca badania elektroneurograficzne przewodnictwa ruchowego i czuciowego (ENG), elektromiograficzne (EMG), elektrostymulacyjną próbę miasteniczną, próbę tężyczkową, badania somatosensorycznych potencjałów wywołanych (SEP).

Wielu naszych pacjentów po zakończeniu hospitalizacji wymaga dalszej opieki specjalistycznej, która jest realizowana w przyklinicznej Poradni Neurologicznej  dysponującej własną pracownią EEG, wykonującą badania w czuwaniu i we śnie w trybie ambulatoryjnym, niezbędne do monitorowania leczenia pacjentów z zaburzeniami napadowymi. Niektórzy pacjenci kontynuują leczenie usprawniające w Klinice Rehabilitacji Dziecięcej UDSK.
Prowadzimy nowoczesną diagnostykę i leczenie dzieci z ostrymi i przewlekłymi schorzeniami układu nerwowego takimi jak: padaczka i inne zaburzenia napadowe, bóle głowy ze szczególnym uwzględnieniem migreny, stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne, choroby naczyniowe OUN, polineutropatie i inne choroby nerwowo-mięśniowe.
Prowadzimy leczenie dietą ketogenną w padaczce https://dieta-ketogenna.pl
Niemała grupę pacjentów Kliniki wymagających diagnostyki w Klinice stanowią dzieci z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem psychomotorycznym. Panel testów diagnostycznych uzupełniają badania neuroobrazowe (USG, TK i MR) wykonywane w Zakładzie Radiologii Dziecięcej UDSK oraz biochemiczne wykonywane w zakładzie Pediatrycznej Diagnostyki laboratoryjnej. Badania metaboliczne wykonywane są w Pracowniach Centrum Zdrowia dziecka i Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. W zakresie diagnostyki chorób uwarunkowanych genetycznie współpracujemy z Poradnią Genetyczną MASTERMED. Oddział dysponuje dodatkowym sprzętem medycznym jak kardiomonitory, pompy infuzyjne, pulsoksymetry, materace przeciwodleżynowe.
W Klinice i przyklinicznej Poradni Neurologicznej zatrudnieni są neurolodzy i pediatrzy posiadający specjalizację w zakresie neurologii dziecięcej. W zespole pracuje też:  specjalista rehabilitacji, genetyk oraz psycholog posiadający specjalizację z psychologii klinicznej i wieloletnie doświadczenie w diagnostyce zaburzeń neurorozwojowych. Ściśle współpracujemy z lekarzami rehabilitacji i fizjoterapeutami z Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UDSK. W zespole pielęgniarskim zatrudnionym w Klinice pracuje wiele osób z wyższym wykształceniem, posiadających specjalizację pediatryczną.
Rodzice i opiekunowie małych pacjentów mają możliwość przebywania przez całą dobę przy łóżku chorego, współpracując z zespołem pielęgniarsko-lekarskim w procesie diagnostyczno-terapeutycznym i opiece nad dzieckiem. W Klinice funkcjonuje świetlica wyposażona w sprzęt TV, zabawki i pomoce edukacyjne. Zajęcia w świetlicy prowadzona jest w godzinach przedpołudniowych przez wykwalifikowane i doświadczone nauczycielki.
W godzinach popołudniowych realizowane są zajęcia szkolne dla dzieci wymagających dłuższej hospitalizacji w Klinice.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna:

logo UMB
Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku :
>>> Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej