Zoom in Regular Zoom out

Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej

Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

icon-1.png

Kierownik Kliniki:
dr hab. n. med. Leszek Boćkowski
leszek.bockowski@udsk.pl

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Z-ca Kierownika Kliniki: dr hab. med. Krzysztof Sendrowski

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sekretariat:  tech. anal. med. Izabela Jałosińska
e-mail: kln.neurologia@udsk.pl

Telefony:
+48 85 7450812, faks: +48 85 74 50 812

dyżurka lekarska: +48 85 74 50 813; +48 85 74 50 814
dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 815


Poradnie:


Poradnia Neurologii Dziecięcej tel. +48 85 74 50 574
Pracownia Elektroencefalografii (EEG)
Pracownia Neurofizjologii Klinicznej

Pracownicy:


Zespół lekarski:
dr hab. med. Leszek Boćkowski
dr hab. med. Joanna Śmigielska-Kuzia
dr hab. med. Krzysztof Sendrowski
dr n. med. Barbara Artemowicz
dr n. med. Joanna Maria Dąbrowska
dr n. med. Anna Jakubiuk-Tomaszuk
dr n. med. Barbara Kiryluk
dr n. med. Beata Olchowik
lek. med. Anna Szyszko-Szwed -rezydent

Zespół pielęgniarski:
Zofia Niewińska – pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr Julita Kacejko
mgr Bożena Kluczyk Zaniewska
mgr Iwona Kurowska
mgr Bożena Kuźmicka
mgr Alicja Osipiuk
mgr Ewa Puczkowska
mgr Dorota Raniewicz
mgr Elżbieta Skorupska
mgr Paulina Sobolewska
Krystyna Popławskaspecjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Elżbieta Szumskaspecjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Lucyna Hapunikspecjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Elżbieta Jezierska

Technicy:
tech. rad. Beata Pawelska (technik EEG)
tech. rad. Maria Gawryluk (technik EEG)

Psycholog:
mgr Aleksander Waś

Rejestratorka medyczna:
Urszula Kluczyk


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność diagnostyczno-lecznicza:

patologia układu nerwowego pacjentów wieku rozwojowego
stany napadowe u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem padaczki
bóle głowy
mózgowe porażenie dziecięce
zespół Downa
autyzm
ADHD
neuroprotekcja i neurodegeneracja w schorzeniach OUN
procesy lipidowej peroksydacji
schorzenia nerwowo-mięśniowe
zastosowanie badań neurofizjologicznych w diagnostyce:
– analiza ilościowa EEG
– EEG biofeedback
– potencjały somatosensoryczne
– potencjały wzrokowe

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna:

logo UMB
Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku :
>>> Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej