Zoom in Regular Zoom out

Apteka Szpitalna

Apteka Szpitalna UDSK


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

icon-1.png

Kierownik: dr Katarzyna Chrzanowska
specjalista z farmacji aptecznej, specjalista z farmacji szpitalnej
katarzyna.chrzanowska@udsk.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Z-ca Kierownika: mgr farm. Anna Kazberuk – specjalista z farmacji szpitalnej

Telefony:
Kierownik Apteki +48 85 74 50 586
Faks: +48 85 74 50 612
e-mail: apteka@udsk.pl

ekspedycja wydawania leków gotowych:
tel. dyżurny -sobota, niedziela i święta : +48 85 74 50 611

Pracownia Wlewów Cytostatycznych: +48 85 74 50 684

Pracownia Żywienia Pozajelitowego +48 85 74 50 666

księgowość apteczna i realizacja umów przetargowych: +48 85 74 50 646Zespół apteczny:

mgr farm. Anna Dzierżanowska -koordynator Pracowni Cytostat.
mgr farm. Katarzyna Otłog
mgr farm. Jolanta Lawreszuk
dr farm. Przemysław Wielgat
st. tech. farm. Teodora Bućko –Borowska
st. tech. farm. Aneta Chojnowska
st. tech. farm. Marta Dech
st. tech. farm. Anna Dulko
st. tech. farm. Grażyna Garłukiewicz
st. tech. farm. Krystyna Konopko
st. tech. farm. Anna Popławska
st. tech. farm. Anna Twarowska Małż
Elżbieta Stanisławska – księgowa apteczna
Ewa Dąbrowska – pomoc apteczna
Anna Nielipińska – pomoc apteczna


Działalność :

 • Wykonywanie leków recepturowych (maści, roztwory, czopki, proszki, mieszanki do pędzlowania, zawiesiny, krople do uszu, krople i maści oczne, rozważki, zasypki, receptura antybiotykowa i jałowa
 • Wykonywanie wlewów cytostatycznych i receptury onkologicznej na potrzeby pacjentów kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Wykonywanie żywienia pozajelitowego
 • Udział w badaniach klinicznych
 • Wydawanie leków gotowych na pacjenta (system częściowego unit dosis)
 • Zaopatrywanie Szpitala w leki, materiały szewne, wyroby medyczne, materiały opatrunkowe, płyny infuzyjne
 • Przygotowywanie leków w dawkach dziennych (blistrowanie w Pracowni Leku dawek dziennych)
 • Przeprowadzanie postępowań przetargowych na leki ,materiały opatrunkowe i Szewne zgodnie z ustawą o Zamówieniach Publicznych
 • Racjonalna gospodarka lekiem zgodnie z zasadami farmakoekonomiki
 • Rozliczanie NFZ w ramach importu docelowego i programów lekowych
 • Udział w programach lekowychPublikacje

 1. Katarzyna Chrzanowska, Krzysztof Chrzanowski, Maciej Kaczmarski. Żywienie pozajelitowe w pediatrii – rola farmaceuty. Parenteral feeding of children – the role of pharmacist. Klinika Pediatryczna,2014 : 22, 3, s. 347- 351
 2. Maciej Kaczmarski, Elżbieta Żur, Beata Cudowska, Jolanta Wasilewska, Elżbieta Matuszewska, Katarzyna Chrzanowska. Alergia wielopokarmowa w wieku dziecięcym – aktualny problem kliniczny diagnostyczny i leczniczy. Multiple food allergy in childhood – current clinical, diagnostics, and therapeutic problem. Gastroenterologia Praktyczna, 2012 : 4, wyd. specjalne, s. 23-30
 3. Katarzyna Chrzanowska, Krzysztof Chrzanowski, Maciej Kaczmarski, Urszula Chrzanowska, Ireneusz Mikusek. Żywienie enteralne i parenteralne chorych dzieci w warunkach domowych. Enteral feeding and parenteral feeding of children at home.
  Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka, 2012 : 14, 1, s. 21-24
 4. Katarzyna Chrzanowska, Krzysztof Chrzanowski, Maciej Kaczmarski, Urszula Chrzanowska, Elżbieta Matuszewska, Ireneusz Mikusek. Żywienie pozajelitowe – leczenie w wybranych stanach chorobowych dzieci i młodzieży. Parenteral feeding – treatment in selected diseases of children and young people. Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka, 2012 : 14, 1, s. 25-30
 5. Katarzyna Chrzanowska, Maciej Kaczmarski. Rola farmaceuty w przebiegu leczenia żywieniowego u dzieci w wybranych stanach chorobowych leczonych w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka, 2010 : 12, supl. 1, s. 70
 6. Krzysztof Chrzanowski, Katarzyna Chrzanowska, Marzena Szymańska. Ocena cytotoksyczności prolinowego analogu melfalanu oraz jego wpływu na biosyntezę kolagenu w estrogeno – niezależnych komórkach raka sutka MDA-MB 231. W: Ogólnopolska Konferencja z okazji 50-lecia Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i 60-lecia Okręgowej Izby Aptekarskiej, Farmacja Podlasia – dokonania i perspektywy. Białystok, 28 maja 2005.
 7. Krzysztof Chrzanowski, Katarzyna Chrzanowska, Marzena Szymańska. Wpływ kwasu acetylosalicylowego na aktywność prolidazy, enzymu uczestniczącego w konwersji prolinowego analogu melfalanu w komórkach prawidłowych i mowotworowych. W: Ogólnopolska Konferencja z okazji 50-lecia Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i 60-lecia Okręgowej Izby Aptekarskiej, Farmacja Podlasia – dokonania i perspektywy. Białystok, 28 maja 2005.
 8. Kirejczyk JK, Porowski T, Filonowicz R, Kazberuk A, Stefanowicz M, Wasilewska A, Debek W. An association between kidney stone composition and urinary metabolic disturbances in children. J Pediatr Urol. 2014 Feb;10(1):130-5.
 9. Porowski T, Kirejczyk JK, Konstantynowicz J, Kazberuk A, Plonski G, Wasilewska A, Laube N. Correspondence between Ca2+ and calciuria, citrate level and pH of urine in pediatric urolithiasis. Pediatr Nephrol. 2013 Jul;28(7):1079-84.