Zoom in Regular Zoom out

Kliniki w UDSK

W naszym Szpitalu do dyspozycji pacjentów jest 15 Klinik i Oddziałów, w których rocznie hospitalizowanych jest prawie 20 tys. osób. Pacjentami zajmuje się wysokospecjalistyczna kadra lekarska i pielęgniarska.

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
Telefon:+48 85 74 50 921, faks: +48 85 74 50 920
e-mail: pedsurg@umb.edu.pl
Lokalizacja: II piętro

Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej
Telefon/fax:+48 85 74 50 812
e-mail: neuroldz@umb.edu.pl
Lokalizacja: IV piętro

Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci
Telefon/fax:+48 85 74 50 685
e-mail: kloz@umb.edu.pl
Lokalizacja: parter

Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza
Telefon/fax:+48 85 74 50 858
e-mail:
Lokalizacja: III piętro

Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Telefon/fax:+48 85 74 50 846
Lokalizacja: parter

Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Telefon/fax:+48 85 74 50 895
e-mail: ortdziec@umb.edu.pl
Lokalizacja: VI piętro

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
Telefon/fax:+48 85 74 50 523
e-mail:
Lokalizacja: III piętro

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii
Telefon:+48 85 74 50 732, fax: +48 85 74 50 730
e-mail: 2klchdz@umb.edu.pl
Lokalizacja: VI piętro

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej
Telefon:+48 85 74 50 710 fax:+48 85 74 23 841
e-mail: pegaz@umb.edu.pl
Lokalizacja: V piętro

Klinika Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ
Telefon/fax: +48 85 74 50 821, Pododdział Dializ: +48 85 74-50-792
e-mail: iklinped@umb.edu.pl
Lokalizacja: IV piętro, Pododdział Dializ: I piętro

Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości
Telefony:+48 85 74 50 622; fax +48 85 74 50 644
e-mail: pediatria@umb.edu.pl
Lokalizacja: VI piętro

Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”
Telefon/fax:+48 85 74 50 601
e-mail: rehabdz@umwb.edu.pl
Lokalizacja: niski parter

Oddział Dzienny Psychiatryczny
Telefon: +48 85 74 50 788
Faks: +48 85 74 50 644
e-mail:   udsk.psychiatria@gmail.com
Lokalizacja: parter

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym
Telefon/fax:+48 85 74 50 549
e-mail: sekretariat.oit@udsk.pl
Lokalizacja: I piętro

Oddział Chorób Płuc i Grużlicy
Telefon: +48 47 50 702
e-mail:
Lokalizacja: V piętro

Szpitalny Oddział Ratunkowy/ Centralna Izba Przyjęć
SOR: +48 85 7450 747, przyjęcia planowe:+48 85 7450 758
fax: +48 85 7450 929
e-mail: cipsor@o2.pl
Lokalizacja: parter

 

kliniki2

Informujemy o możliwości skorzystania z PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) w UDSK ...>>> więcej informacji
+